O nama

Kompanija „Syndre Valuation“ je osnovana 2012. godine u Rumuniji i tokom 2018. godine nastavlja širenje svog poslovanja, formiranjem kompanija u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj, sa jasno definisanim ciljem, da pruži vrhunske usluge savetovanja i procena vrednosti svojim klijentima.

Klijenti kompanije Syndre su korporativni i institucionalni investitori, domaće i međunarodne bankarske i kreditne institucije, građevinske firme i kompanije za upravljanje imovinom, međunarodni trgovinski lanci i hoteli. Usluge koje pruža kompanija „Syndre“ obuhvataju procene tržišne vrednosti kolaterala u postupcima “due dillience”-a, procene za potrebe prodaje i obračuna poreza, procena tržišne vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari u stečajnom postupku, izvršenju i svim vidovima prinudne naplate, kao i usluge savetovanja u okviru izrade studija izvodljivosti i studija analiza najbolje namene.

Gde radimo

syndre head office

Syndre Holding Company s.r.o.
Celetná 988/38
110 00 Praha 1

E-MAIL
hungary

Kontaktirajte:

Syndre Holding Company s.r.o.
Celetná 988/38
110 00 Praha 1

E-MAIL
romania

Syndre Valuation S.R.L.
George Constantinescu Street, No. 2-4, 2nd District
020339 București

E-MAIL
serbia

Syndre d.o.o.
Žorža Klemansoa 19, 3rd floor
11 000 Belgrade

E-MAIL
montenegro

Kontaktirajte:

Syndre d.o.o.
Žorža Klemansoa 19, 3rd floor
11 000 Belgrade

E-MAIL
croatia

Syndre d.o.o.
Hektorovićeva ulica 2
10000 Zagreb

E-MAIL
slovenia

Kontaktirajte:

Syndre d.o.o.
Hektorovićeva ulica 2
10000 Zagreb

E-MAIL

Usluge

Procene vrednosti nepokretnosti

Naš tim procenitelja pruža usluge procene svih vrsta nepokretnosti, poput komercijalnih, stambenih i industrijskih nepokretnosti. Koristeći dugogodišnje iskustvo, naš tim će pripremiti izveštaj o proceni čak i za atipične nepokretnosti, poput “greenfield” i “brownfield” razvojnih projekata.

Ekspertiza našeg tima se bazira na višegodišnjem iskustvu u oblasti procena i izradi kako jednostavnih procena malih vrednosti tako i procena velikih portfolia od preko sto nepokretnosti koji vrede više stotina miliona dinara.

Procena problematičnih kredita

Pored iskustva u proceni nepokretnosti, posedujemo i iskustvo u procenama problematičnih kredita, kako u formi kolaterala (NPL) tako i u formi nepokretnosti (REO). Naš tim procenitelja je sarađivao sa obe ugovorne strane u transakcijama problematičnih kredita:

 • Sa bankama i drugim finansijskim institucijama, kojim Syndre pruža usluge savetovanja u procesu izrade i implementacije strategije i procesa prodaje portfolia problematičnih kredita,
 • Investitorima koji analiziraju portfolio pružamo usluge savetovanja i procene vrednosti.

Metodologija procene problematičnih kredita zavisi od više parametara. Iz tog razloga, u skladu sa potrebama klijenata pružamo dve vrste procena, zavisno od obima našeg angažovanja: Procene bez obilaska (“desktop”) koja se u dogovoru sa klijentom vrše kada se radi procena portfolia koji sadrži veliki broj stavki i kompletne procene koje se u dogovoru sa klijentom vrše za kompleksnije stavke iz portfolia i tom prilikom se sprovodi kompletan obilazak predmeta procene.

Kompanija Syndre poseduje iskustvo i neophodnu ekspertizu u pružanju usluga procene vrednosti za sledeće potrebe:

 • Obezbeđenje finansiranja
 • Transakcija
 • Odluka kompanije da se listira na berzi (IPO)
 • Revizija i završni račun
 • Oporezivanje
 • Restrukturiranje preduzeća
 • Odlučivanje menadžementa kompanije
 • Spajanja i preuzimanja
 • Pravne potrebe
 • Osiguranje

Naš tim poseduje iskustvo sa sledećim tipovima nepokretnosti:

 • Kancelarijski prostor
 • Stambene nepokretnosti
 • Industrijske nepokretnosti i logistika
 • Poljoprivredno zemljište
 • Komercijalne nepokretnosti
 • Građevinsko zemljište kao razvojna lokacija

Standardi

Poslovanje kompanije Syndre je usklađeno sa svim domaćim i međunarodnim standardima:

 • standardima i metodologijom koju propisuje Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja kao profesionalni kodeks ponašanja,
 • Usklađenost naših izveštaja o proceni se kontroliše od strane zvaničnih državnih i međunarodnih organa.

Zaposleni koji su deo našeg tima procenitelja su članovi sledećih organizacija i poseduju zvanične licence za vršenje procena vrednosti:

 • Nacionalna licenca Ministarstva finansija za procenitelje,
 • Sudski veštaci
 • Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS)
 • The European Group of Valuers Association (TEGOVA)
 • Chamber of Appraisers (CCA)
 • The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK
 • The Romanian Association of Valuators (ANEVAR)
 • Croatian Chamber of Civil Engineers (HKIG)

Klijenti

Kontakt

Ms. Ivana Lacová

Investment Manager
ivana.lacova@aps-holding.com
(+420) 225 375 588

CZECH REPUBLIC

Syndre Holding Company s.r.o.
Celetná 988/38
110 00 Praha 1